Lo sapevi…?

…Più del 60% degli italiani ha livelli elevati di colesterolo nel sangue.

Un’alimentazione scorretta (molti grassi animali, cibi grassi), uno stile di vita prevalentemente sedentario (lavoro d’ufficio), esercizio fisico insufficiente, stress… tutto ciò porta all’obesità e ad un aumento del colesterolo nel sangue a livelli che minacciano la qualità della nostra vita .

Le malattie cardiovascolari sono al primo posto in Slovenia in termini di mortalità. I valori sono troppo alti e ogni individuo dovrebbe prendersi cura della pulizia dei propri vasi sanguigni e del buon funzionamento del tubo digerente.

Conosci i tuoi livelli di colesterolo?

Continuiamo a sentire parlare di colesterolo. Sappiamo anche cos’è effettivamente il colesterolo?

È una sostanza cerosa, in realtà grassa, che non è necessariamente il nostro più grande nemico, poiché spesso ci viene presentata erroneamente. Il colesterolo si trova in quasi tutte le cellule umane. Svolge un ruolo importante nella formazione della vitamina D, è anche importante nel funzionamento della bile, del tessuto nervoso e nella formazione degli ormoni. Lo introduciamo nel corpo con il cibo, ma anche il nostro corpo lo produce da solo. Il colesterolo è anche cibo per le nostre cellule cerebrali.

Quindi il colesterolo è essenziale per la nostra esistenza e il corretto funzionamento dell’organismo. Il problema sorge quando inizia ad attaccarsi alle pareti dei vasi sanguigni e crea un rivestimento che inizia a rendere difficile il flusso del sangue. Il fenomeno è chiamato aterosclerosi. È una malattia silenziosa, poiché i medici la rilevano solo quando sorgono problemi.

Il volume dei vasi sanguigni si restringe e le cellule non ricevono abbastanza nutrienti per un buon funzionamento, quindi compaiono le conseguenze. Tuttavia, si accumula sui nostri vasi sanguigni quando è sotto forma di cristalli, cioè ossidato.

Colesterolo buono o cattivo?

Il colesterolo è sempre più separato nel cosiddetto “colesterolo buono” HDL e “colesterolo cattivo” LDL.

Lascia che ti deluda, il colesterolo buono e quello cattivo in realtà non sono la spiegazione giusta, perché praticamente abbiamo bisogno di entrambi se vogliamo che i processi nel nostro corpo funzionino senza intoppi. Uno cosiddetto “buono” porta cibo alle nostre cellule, altre cosiddette “cattivo” rimuove i materiali di scarto dalle nostre cellule.

Quindi dobbiamo avere entrambi, ma nella giusta proporzione.

Dobbiamo fare in modo che il colesterolo rimanga in uno stato solubile, in modo che l’organismo possa espellerlo dall’organismo e che i cristalli non si attacchino alle pareti dei vasi sanguigni, altrimenti si passa rapidamente all’argomento dell’aterosclerosi e delle malattie correlate.

Quindi, nella società moderna, sempre più persone hanno problemi di colesterolo alto e sovrappeso. La dieta è in parte responsabile di questo.

Il fatto è che consumiamo troppe poche fibre, motivo per cui abbiamo aggiunto la straordinaria fibra glucomannano al nostro prodotto per ridurre il colesterolo e l’eccesso di peso, Viachole Fiber. La sua capacità è letteralmente di “risucchiare” il grasso in eccesso nell’intestino, abbassando così i livelli di colesterolo.

Questa fibra idrosolubile funge anche da prebiotico, il che significa che aiuta nella riproduzione di batteri intestinali buoni e benefici. Oltre a questo ingrediente chiave, abbiamo aggiunto una gamma di altre sostanze utili come colina, inulina e pectina di mele.

Il prodotto è indispensabile per mantenere il normale peso corporeo e il benessere.

Maggiori informazioni sul prodotto:

–  Viachole Fiber

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ali ste vedeli, da…?

 …Ima več kot 60% Slovencev povišan holesterol v krvi. To tega privede nepravilna prehrana (veliko živalskih maščob, mastna hrana), pretežno sedeč način življenja (pisarniško delo), premalo gibanja, stres…vse skupaj pa vodi v debelost in povišanje holesterola v krvi do vrednosti, ki ogrožajo kvaliteto našega življenja.

Bolezni srca in ožilja se v Sloveniji uvrščajo na 1. mesto, kar se tiče umrljivosti. Vrednosti so previsoke in vsak posameznik bi moral poskrbeti za čistost svojega ožilja in dobro delovanje prebavnega trakta.

 Pa Vi veste kakšne so vaše vrednosti holesterola?

Kar naprej poslušamo o holesterolu pa sploh vemo kaj holesterol pravzaprav je?

Torej gre za voskasto, pravzaprav maščobno snov, ki ni nujno naš največji sovražnik kot nam je velikokrat predstavljeno.

Holesterol najdemo v prav vsaki človeški celici, ima pomembno vlogo pri tvorbi vitamina D, prav tako je pomemben pri delovanju žolča, živčnega tkiva in tvorbi hormonov. V telo ga vnašamo s hrano, vendar ga naše telo proizvede tudi samo. Holesterol je tudi hrana za naše možganske celice.

Torej holesterol je za naš obstoj in pravilno delovanje telesa ključen, problem pa nastane takrat, ko se začne lepiti na stene ožilja ter ustvarjati oblogo, ki začne oteževati pretok krvi. Pojavu pravimo ateroskleroza. To je tiha bolezen, saj jo zdravniki zaznajo šele ko nastopijo težave. Volumen ožilja se zoži, celice pa ne dobijo dovolj hranil za nemoteno delovanje, pojavijo se posledice. Nabira pa se na našem ožilju takrat, ko je v obliki kristalov, torej oksidiran.

Dobri ali slabi holesterol?

Vedno bolj se holesterol loči na tako imenovani »dobri holesterol« HDL in »slabi holesterol« LDL.

Naj vas razočaram, pravzaprav ni ravno prava razlaga dobri in slabi holesterol, ker praktično potrebujemo oba, če želimo, da procesi v našem telesu delujejo ne moteno. Eden t.i. »dobri« prinaša hrano v naše celice, drugi t.i. »slabi« pa odnaša odpadne snovi iz naših celic.

Torej oba moramo imeti, vendar v pravem razmerju.

Poskrbeti moramo, da ostaja holesterol v topnem stanju, da ga lahko telo izloči iz telesa in da se ne kristali lepijo na stene ožilja, sicer tukaj hitro preidemo na temo ateroskleroze in z njo povezanimi obolenji.

Torej v moderni družbi ima vse več ljudi težave s povišanim holesterolom ter previsoko telesno težo. Delno je zato odgovorna tudi prehrana.

Dejstvo je, da zaužijemo premalo vlaknin, zato smo v naš izdelek za zniževanje holesterola ter odvečne teže, Viachole Fiber dodali izjemno vlaknino glukomanan. Njegova sposobnost je, da v črevesju dobesedno »posrka« odvečne maščobe in na ta način znižuje vrednosti holesterola.

Ta vodotopna vlaknina ob enem služi tudi kot prebiotik kar pomeni, da  pomaga pri razmnoževanju dobrih in koristnih črevesnih bakterij. Poleg te ključne sestavine smo dodali še paleto drugih koristnih snovi kot so holin, inulin ter jabolčni pektin.

Izdelek Viachole Fiber je nepogrešljiv pri ohranjanju normalne telesne teže in dobrega počutja.